Tafsirgaran System
           
    شبکــــــه    
    نرم افزار    
    پشتیبانی    
    طراحی وب    
    اتوماسیون    
    فــــــــروش    
   

سیستمهای گویـــــــــا

   
    مانیتورینگ    
   

سیستمهای اطلاع رسانی

   
    الکترونیک    
           
 


  English Site Map Home
 

 د ر سال 1374 شرکت تفسیرگران سیستم با هدف توسعه مرزهای علوم نرم افزار و الکترونیـک کشـور و همچنین صادرات محصولات در سه بخش نرم افزار، الکترونیک و سخت افزار تاسیس گردید.
بخش هـای مختلف شرکت از آغاز با رویکـــرد تحقیقاتی به عنوان سرمایه اصلـی خود، منشا خدمات بسیاری برای کشور بوده و این مهم تا بدان حد بوده است که پس از گذشت 2 سال از تاسیس، توجه چند کمپانی  داخلی و خارجی به این شرکت جلب و پس از مذاکرات، همکاری شرکت تفسیرگران سیستــم تا به امروز با این شرکت ها به صورت مستمـر ادامه داشته است.
پس از قریب 6 سال با عنایت به رویکـرد دولت به فناوری اطلاعـات و سیستم هـای اطلاع رسانی، این بخش از شرکت مـــــورد توجه خـــاص قرار گرفت و ســـر آغــاز نو آوری های گوناگون در این عرصه گردید.
شرکت تفسیرگران سیستم هم اکنون از جمله مجموعه های توانمند و صاحب تجربه در انجام پروژه هــای تولیدی و خدماتی در حوزه انفورماتیـک  بوده که حاصل آن تولیـد محصولات الکترونیـک، بسته های نرم افزاری گوناگون و ارائه خدمات به شرکت هـا تحت قرارداد خود بوده است که صادرات برخی از این محصولات مایه افتخار کارشناسـان ایرانی گردیده است
.


 
 
 
Copyright © 1995-2015 Tafsirgaran System Co. all rights reserved          کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت تفسیرگران سیستم می باشد